Нови продукти

Политика за личните данни

Личните данни, които dellabg.net получава при описаната регистрация, ще бъдат използвани само  за обслужване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – приемане и изпълнение на тяхната  конкретна заявка, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и за връзка с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.  

dellabg.net безусловно  гарантира, че  тези  данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на никого или използвани за цели, различни от описаните.

По всяко време   ПОТРЕБИТЕЛИ, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента и  да изтрият своя потребителски акаунт, заедно с данните , предоставени в него.   

Количка

Количката е празна.

Защитен сайт