Нови продукти

Условия за ползване

 

Общи условия

 

Правилата на тези  "Общи условия" регулират  отношения  между "ПроФинТакс” ЕООД, наричан по-долу dellabg.net, от една страна, и ПОТРЕБИТЕЛИ на  продукти, описани и представени на   домейнът dellabg.net.   С клик на изображение на продукт, линк или бутон, намиращ се  на страниците на dellabg.net,   ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема и  се   задължава да спазва настоящите "Общи условия". 

 .


"ПроФинТакс” EООД е  вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания , със седалище и адрес на управление: 
1137, Панчарево, община Столична, ул. „Падинето” №3, ЕИК: 200899923

 

 

 

Регистрация

 

За да получат ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  правото да извършват  валидни заявки за закупуване на предлаганите в dellabg.net продукти, е необходима регистрация.
Трябва да бъде въведен актуален адрес, който ще се използва за доставяне на продуктите,   малко име и фамилия на ПОТРЕБИТЕЛЯ, респ. фирма на търговците, e-mail и/или телефон  за връзка. Трябва да бъде  избрана и парола. След регистрация, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат  възможността за  тяхно удобство да коригират  първоначално предоставените  данни  на  телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочат име и на друго лице, което да приеме изпълнение на поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия",  ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че се е запознал с настоящите "Общи условия" и ги приема без резерви .

 

Можете да пазарувате и без да се регистрирате.

 

Всички стоки, предлагани в dellabg.net, са предоставени от официални представители и производители.

 

Защита на личните данни

 

 

В ЗЗЛД са регламентирани принципите, които администраторите на лични данни следва да спазват при обработване на данните. Всеки администратор е длъжен да обработва личните данни законосъобразно, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, а именно:

- да ги обработва законосъобразно и добросъвестно;

- да ги събира за конкретни, точно определени и законни цели и да не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

- да ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни са били събрани.

Личните данни, които dellabg.net получава при описаната регистрация, ще бъдат използвани само  за обслужване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – приемане и изпълнение на тяхната  конкретна заявка, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и за връзка с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.  

dellabg.net безусловно  гарантира, че  тези  данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на никого или използвани за цели, различни от описаните.

 

По всяко време   ПОТРЕБИТЕЛИ, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента и  да изтрият своя потребителски акаунт, заедно с данните , предоставени в него.  

Количка

Количката е празна.

Защитен сайт